Rak jelita grubego

jelito_grube

Rak jelita grubego jest PIERWSZYM pod względem częstości występowania nowotworem u kobiet i mężczyzn w Europie!

W Polsce DRUGI pod względem częstość występowania nowotwór u kobiet i mężczyzn.

14 600 nowych przypadków chorych rocznie i ponad 10 400 chorych umiera! – wynika z danych Krajowego Rejestru Nowotworów.

Dynamika wzrostu zachorowań na raka jelita grubego jest w Polsce najwyższa w Europie. Podobnie jak dynamika wzrostu umieralności na ten typ nowotworu jest jedną z najwyższych spośród wszystkich schorzeń nowotworowych w Polsce, szczególnie u mężczyzn, i jest znacznie wyższa niż w krajach Europy Zachodniej i Północnej, gdzie umieralność zmniejsza się od wielu lat.

Tempo wzrostu umieralności na raka jelita grubego w Polsce jest także bardzo wysokie w porównaniu do innych krajów Europy Środkowej.

Porównując dostępne dane częstości zapadalności i umieralności na raka jelita grubego można uznać, że krajem najbardziej skutecznym w leczeniu tego typu raka w Europie są Włochy.

Najmniej skuteczne są Węgry i Polska (Cancer Incidence and Mortality Worldwide in 2008, GLOBOCAN 2008, WHO). Większość rodzajów raka jelita grubego powstaje z gruczolaka – łagodnego nowotworu umiejscowionego w jelicie grubym. We wczesnych stadiach gruczolaki przypominają polipy, niestety nieleczone gruczolaki rozwijają się w zaawansowanego RAKA, czyli nowotwór złośliwy!

Rak jelita grubego – definicja

Rak jelita grubego rozwija się w okrężnicy oraz odbytnicy i jest typowym przykładem nowotworu złośliwego.

Nowotwór rośnie wewnątrz jelita, tworząc polipowaty twór, lub rozrasta się na zewnątrz, w kierunku otaczających go tkanek.

Drogą naczyń krwionośnych i chłonnych rak tworzy przerzuty głównie do wątroby, ale również do płuc, jajników, nadnerczy, mózgu i kości.

Rak jelita grubego – przyczyny powstawania

Istnieje kilka głównych przyczyn zachorowania na raka jelita grubego.

Często jest to długoletnie wrzodziejące zapalenie okrężnicy. W większości przypadków nowotwór powstaje jednak z narastających miejscowo polipów (łagodnych gruczolaków), które powstają na ścianie jelita w postaci niewielkich uwypukleń lub guzków.

Przemiana gruczolaka w nowotwór trwa zwykle około 10 lat. Rozwojowi choroby sprzyja ubogoresztkowa dieta, charakterystyczna dla rozwiniętych krajów kultury zachodniej (brak warzyw, duża ilość tłuszczów i czerwonego mięsa).

Rak jelita grubego – czynniki ryzyka

Ryzyko zachorowania na raka jelita grubego wzrasta z wiekiem.

90% diagnozowanych zachorowań odnotowuje się u pacjentów powyżej 50 roku życia, a szczyt zachorowań przypada na okres po 60 roku życia.

Grupę szczególnego ryzyka stanowią osoby:

w rodzinie których rozpoznano wcześniej raka okrężnicy lub odbytnicy;
z rodzinnym zespołem polipowatości;
z przewlekłą zapalną chorobą jelita grubego.

Rak jelita grubego – objawy

Objawy raka jelita grubego mogą być przez długi czas niewidoczne i pojawić się dopiero w bardziej zaawansowanej fazie choroby. Niepokój powinny wzbudzić:

obecność krwi w stolcu, czyli pozytywny wynik testu na krew utajoną;
krwawienie z odbytu;
nagła i nie dająca się wytłumaczyć zmiana rytmu wypróżnień polegająca, np. na nagłym wystąpieniu biegunek z równoczesnym odchodzeniem gazów;
zaparcia spowodowane zwężeniem jelita (w przypadku zaawansowanego raka tkanka nowotworowa może prowadzić do niedrożności jelita);
zmiana kształtu stolca;
anemia, osłabienie sprawności, chudnięcie, zwiększona podatność na zmęczenie, gorączka;
bóle w dolnej części brzucha, uczucie dyskomfortu w brzuchu, nudności, wymioty, trudności w przełykaniu;
Translate »