Badania przesiewowe

Badania przesiewowe - Europacolon Polska

Rak jelita grubego należy do najczęstszych nowotworów złośliwych.

Wyniki jego leczenia w Polsce, mierzone odsetkiem 5-letnich przeżyć, należą do najgorszych w Europie!

W ponad połowie przypadków rozpoznawany jest zbyt późno! Zmieńmy to!

Powszechnie prowadzone badania przesiewowe są szansą na wczesne wykrycie tego nowotworu u osób, które nie mają jeszcze dolegliwości! Są to:badanie na krew utajoną w kale, badanie per rectum, badania endoskopowe w tym kolonoskopia.

Badanie PER RECTUM

czyli badanie pupy – odbytu palcem przez lekarza. Raz w roku już od 30-stego roku życia!

Badanie na krew utajoną w kale

(czyli kupie lub inaczej stolcu) – raz w roku już od 30-stego roku życia – należy zanieść próbkę kału do laboratorium lub wykonać test samemu w domu (test do kupienia w aptece).

Kolonoskopia

umożliwia obejrzenie od środka całego jelita grubego! Lekarz wprowadza przez odbyt specjalny wziernik zakończony kamerą. Obraz przesyłany jest na zewnątrz. Do tego celu służy giętki instrument zwanym kolonoskopem, który jest zbudowany podobnie jak fibroskop służący do diagnostyki górnego odcinka przewodu pokarmowego. Podczas kolonoskopii możliwe jest też pobieranie wycinków błony śluzowej jelita grubego do badań histopatologicznych, a także wykonywanie drobnych zabiegów, np. usuwanie pojedynczych polipów.

W Polsce jesienią 2000 roku uruchomiono Program Badań Przesiewowych w kierunku raka jelita grubego za pomocą jednorazowej kolonoskopii – jeden z najlepszych w Europie!

Kwalifikują się do niego osoby bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego:

Osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

Osoby w wieku 40 – 65 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

Osoby w wieku 25 – 65 lat z rodziny HNPCC (rodzinnego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z Poradni Genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualne badania genetycznego. Ponadto należy pamiętać, że członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii. Tę grupę osób poddawanych badaniom przesiewowym wprowadzono w roku 2001.

Cel programu:

Zwiększenia odsetka raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania (A i B wg Dukes’a),
Zwiększenia odsetka wyleczenia ( 5-letnich przeżyć),
Zahamowanie wzrostu liczby nowych przypadków raka,
Obniżenie umieralności na raka jelita grubego (poprzez porównanie danych z Krajowego Rejestru Nowotworów co rok od 1999 aż do 2015 roku),
Obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wczesnych, a nie zaawansowanych i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów).

Wczesna diagnostyka endoskopowa (w tym kolonoskopia) może zredukować ryzyko rozwoju raka jelita grubego o ponad 50 % w kolejnych 10 latach!

Zachorowalność na raka jelita grubego wzrasta po 50-tym roku życia. Od 50% do 70 % nowotworów umiejscawia się w końcowym odcinku jelita grubego: w esicy i odbytnicy.

Skierowanie na badanie przesiewowe

oraz wykaz ośrodków je wykonujących

Prosimy pobrać ANKIETĘ z ośrodka, w którym chcecie Państwo poddać się badaniu! ANKIETA jest skierowaniem na badanie przesiewowe. Wypełnia ją osoba gotowa poddać sie kolonoskopii (BEZ PODPISU LEKARZA), spełniająca kryteria kwalifikacji i dostarcza ją do danego ośrodka realizującego program.

 
Translate »